GDPR

Jiřina Staňková

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti probíhajícího obchodu a po jeho skončení s ním bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Jiřina Staňková
IČO:65947851

Purkyňova 1199/10
Tábor 39002

+420 777 577 449
jirina.stankova@gmail.com

   Reality Jiřina Staňková Tábor-Sreality.cz

Jiřina Staňková
IČO:65947851

Purkyňova 1199/10
Tábor 39002

+420 777 577 449
jirina.stankova@gmail.com


Reality Jiřina Staňková Tábor-Sreality.cz