Maximální výše jistoty (kauce)

Další statnou změnou je snížení nejvyšší přípustné výše jistoty neboli kauce, platící pro všechny kauce sjednané od 28. února 2017. Maximální výše je z původního šestinásobku snížena na trojnásobek měsíčního nájemného, přičemž do této částky se nezapočítávají zálohy na služby.

Předkupní právo od ledna 2018

Od 1. ledna 2018 dojde k rozšíření zákonného předkupního práva a budou jej mít všichni spoluvlastníci nemovitostí bez ohledu na důvod vzniku jejich spoluvlastnictví. Převod osobám blízkým zůstává beze změn, tzn. že předkupní právo nemohu uplatnit, bude-li jiný spoluvlastník převádět svůj podíl na osobu blízkou. Oprávněná osoba se může předkupního práva vzdát, a to i pro své nástupce. soba oprávněná z předkupního práva může namítat neplatnost převodního jednání, typicky kupní smlouvy. Další možností, jak se může domoci svého práva, je domáhat se pomocí žaloby na nabyvateli, aby mu nabídl nemovitost ke koupi, a to za podmínek, za kterých podíl nabyl od bývalého spoluvlastníka.

Znalecký posudek již není potřeba

U staveb pro bydlení a pro rekreační účely již není třeba nechávat vypracovávat znalecký posudek. Finanční úřad vyměří poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Pouze za předpokladu, že převodce nebude s touto částkou souhlasit, může si znalecký posudek nechat zpracovat a zaplatit daň z té částky, která pro něj bude výhodnější.

Home staging

je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu. Na rozdíl od interiérového designu, který je zaměřen na vlastní domov nebo firemní prostory.

Home staging se zaměřuje na nemovitosti určené k prodeji nebo pronájmu. Cílem je zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců a to především sladěním barevných schémat, uspořádáním nábytku a barevně sladěných doplňků, nastavení osvětlení a odstranění všech negativních elementů, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly představu, že by právě tady mohl bydlet.

Největší uplatnění nachází Home staging u obývaných nemovitostí určených k prodeji nebo pronájmu. Další možností jsou prázdné byty nebo domy a to novostavby či starší nemovitosti. Prokázalo se, že zařízené byty se prodávají rychleji, než byty prázdné.

 

PENB jsou povinné

Dne 10. 4. 2015 přehlasovala Poslanecká sněmovna Senátem vrácenou novelu zákona 406/2000 Sb. Pravidla pro energetický štítek se od 1.7.2015 změní. Novela přináší následující.

1) PENB nebude vyžadován u prodejů a pronájmů budov do roku 1947 Konkrétně u budov postavených před rokem 1947, které od výstavby neprošly žádnou větší rekonstrukcí. Za větší rekonstrukci se považuje vylepšení obálky budovy, zateplení střechy, fasády, podlahy, výměna oken a dveří) na ploše větší než 25 %. U domů postavených a zároveň nerekonstruovaných do roku 1947 se předpokládá nejhorší energetická třída. Realitní kancelář bude v tomto případě povinna do inzerátů uvést energetickou třídu G.U domů postavených nebo rekonstruovaných po roce 1947 bude k prodeji nebo pronájmu i nadále vyžadován energetický štítek (PENB).

Realitní kanceláře budou od 1.7.2015 odpovědné za zveřejnění energetické třídy v inzerátech Novelizace zákona 406/2000 Sb. od 1.7.2015 nově počítá i s odpovědností realitních kanceláří. Ty budou povinny zadat energetickou třídu do inzerátů s nabídkou nemovitostí.

V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele (RK, apod.) je majitel domu/bytu povinen předat zprostředkovateli energetický štítek (PENB). Nepředá-li ho, je zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu, tedy G. Uvedením třídy G do inzerátů je splněna povinnost zprostředkovatele a další případné sankce (např. za nepředání štítku při podpisu kupní smlouvy) jdou za majitelem domu/bytu. Pokud se při prodeji bytu rozhodne majitel bytu nahradit energetický štítek vyúčtováním dodávek energií, je zprostředkovatel rovněž povinen do inzerátů uvést třídu G.